Tải App
     

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

BẢNG A ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Netherlands
2 1 1 0 2 3-1 4
H T
2 Ecuador
2 1 1 0 2 3-1 4
H T
3 Senegal
2 1 0 1 0 3-3 3
TTH
4 Qatar
2 0 0 2 -4 1-5 0
THTH
BẢNG B ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 England
2 1 1 0 4 6-2 4
H T
2 Iran
2 1 0 1 -2 4-6 3
TTH
3 USA
2 0 2 0 0 1-1 2
HH
4 Wales
2 0 1 1 -2 1-3 1
THH
BẢNG C ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Poland
2 1 1 0 2 2-0 4
TH
2 Argentina
2 1 0 1 1 3-2 3
TTH
3 Saudi Arabia
2 1 0 1 -1 2-3 3
TH T
4 Mexico
2 0 1 1 -2 0-2 1
THH
BẢNG D ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 France
2 2 0 0 4 6-2 6
T T
2 Australia
2 1 0 1 -2 2-4 3
TTH
3 Denmark
2 0 1 1 -1 1-2 1
THH
4 Tunisia
2 0 1 1 -1 0-1 1
THH
BẢNG E ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Spain
2 1 1 0 7 8-1 4
H T
2 Japan
2 1 0 1 0 2-2 3
TH T
3 Costa Rica
2 1 0 1 -6 1-7 3
TTH
4 Germany
2 0 1 1 -1 2-3 1
HTH
BẢNG F ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Croatia
2 1 1 0 3 4-1 4
TH
2 Morocco
2 1 1 0 2 2-0 4
TH
3 Belgium
2 1 0 1 -1 1-2 3
TH T
4 Canada
2 0 0 2 -4 1-5 0
THTH
BẢNG G ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Brazil
2 2 0 0 3 3-0 6
T T
2 Switzerland
2 1 0 1 0 1-1 3
TH T
3 Cameroon
2 0 1 1 -1 3-4 1
HTH
4 Serbia
2 0 1 1 -2 3-5 1
HTH
BẢNG H ĐĐ ThắngT HoàH ThuaTH +/- HS ĐiểmĐ
1 Portugal
2 2 0 0 3 5-2 6
T T
2 Ghana
2 1 0 1 0 5-5 3
TTH
3 South Korea
2 0 1 1 -1 2-3 1
THH
4 Uruguay
2 0 1 1 -2 0-2 1
THH